Projekt FLASH

UČEBNICE

Nové učebnice anglického a německého jazyka jsou určeny pro 1. – 3. ročník elektro oborů. Hlavním záměrem jejich tvůrců bylo připravit budoucí elektrikáře na reálné situace, které mohou nastat při výkonu jejich profese. Učební texty jsou tedy zaměřené na rozšíření odborné slovní zásoby, naleznete zde také simulace rozhovorů z elektrikářského prostředí a žáci mají možnost si rozhovory společně vyzkoušet. Autoři učebnice si jsou vědomi absence kontaktu s cizím jazykem během týdne praktické výuky, a proto zařadili také cvičení, která pomohou tuto mezeru vyplnit.

Názorné fotografie, barevnost a svěží grafika zpříjemňují práci s učebnicí. Její atraktivita je posílena tím, že do ní mohou studenti přímo vpisovat. Při zkušebních hodinách na pilotních školách si tvůrci učebnice ověřili, že studenti ocení provázanost učebnice s interaktivními cvičeními, videi a rozhovory namluvenými rodilými mluvčími. Tvůrci nezapomněli ani na vysvětlení základních gramatických jevů.

Tím, že učebnice propojuje praktickou a teoretickou část výuky, může být průvodcem studentům i v jejich profesionálním životě.

Pro učitele byla připravena podrobná metodika.