O projektu

ERASMUS+ PROGRAMME, září 2014 - srpen 2017

9 partnerů ze 4 zemí

V rámci projektu bylo vyvinuto:

  • 600 e-learningových interaktních obrazovek pro učební elektrikářské odbory na výuku anglického a německého jazyka
  • manuál pro učitele na používaní LMS
  • 6 učebnic odborné angličtiny a němčiny pro elektro odbory
  • metodiky pro učitele ke každé vytvořené učebnici
  • multijazykový online slovník pro elektrikáře
  • 100 obrazovek - obrázky, 2D, 3D animácií a videí

Projekt FLASH vznikl na základě nedostatku odborně orientovaných výukových materiálů určených elektro odborům. Tato potřeba není specifická jen pro Slovensko, ale také pro Českou republiku.

Důraz na rozvoj odborných cizích jazyků byl kladený také v důsledku rozbíhajících se mezinárodních projektů, do kterých se zapojuje stále více odborných škol a jejichž cílem je zkvalitnění výuky na odborných školách a jejich prizpůsobení se požadavkům praxe.

Učitelé v současnosti mají většinou nedostatečné nebo téměř žádné odborné pomůcky na výuku odborného cizího jazyka. V důsledku toho se výuka zaměřuje pouze na všeobecný cizí jazyk a zvládnutí komunikace.