Co je FLASH

FLASH je učebnice, e-learning, interaktivní slovník, poslechy namluvené rodilými mluvčími.

FLASH pomáhá učitelům při výuce odborného cizího jazyka (Aj, Nj).

FLASH rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, mluvení, psaní, čtení).

FLASH zaujme moderním zpracováním, kreativitou ve výuce, svěží grafikou.

FLASH posílí nejen týmového ducha studentů, ale i jejich schopnost sebeprezentace.

FLASH je výsledkem spolupráce mezi slovenskými, českými, finskými a britskými specialisty na moderní způsoby výuky cizích jazyků.