Projekt FLASH

Projekt FLASH vznikl v rámci programu Erasmus plus a je určen středním elektro školám.

Cílem je podpořit výuku cizích jazyků s odborně zaměřenou terminologií. Jako svůj hlavní výstup nabízí učebnice pro výuku angličtiny a němčiny (1-3. ročník), doplněnou o připravená e-learningová cvičení. Lekce jsou detailně zaměřené na jednotlivá témata z elektrikářského prostředí, doplněných o nejdůležitější gramatické jevy. Na projektu jsme pracovali s partnery ze Slovenka, České republiky, Anglie, Finska. Ze Slovenska - čtyřmi odbornými školami a jednou odbornou školou z České republiky.